fbpx

Jednym z ważnych gości imprez MotoClassic, organizowanych na zamku w podwrocławskim Topaczu, jest Casual Car Club. Gwiazdą klubu jest z kolei Jimek.

IX edition of MotoClassic Wrocław event (Rally of Historic Vehicles 1886 – 1990) will be held from 17th to 18th of August 2019 in Topacz Castle near Wrocław. This year’s special guests of the event will be 35 crews, members of the Dutch club Jaguar Diamler Club Holland.

IX edycja imprezy MotoClassic Wrocław (Zlot Pojazdów Zabytkowych z lat 1886 – 1990) odbędzie się w dniach 17 – 18 sierpnia 2019 w Zamku Topacz koło Wrocławia. Gośćmi specjalnymi imprezy będą członkowie holenderskiego klubu Jaguar Daimler Club Holland, w sumie 35 załóg.

3/3